Românii la metrou – şefi & călători

26 iunie 2008
(ca s? n-avem discu?ii: faza asta este real?!)
 
Mai ieri, un coleg pe jum?tate ucrainean mi-a povestit ce fac românii la ultraolinclusiv, la osmanlâi… Încarc?, vericule, la înghe?ate ?i la pahare cu toate mâinile deodat?, pocnesc din degete f?r? s? mai dea comenzi verbale, iar chelnerii se gr?besc s? le aduc? berea – toate astea, f?r? folos, pentru c? mioriticul, carpatinul (rase de câini nobili spre deosebire de ciobanii urbani) nu are cum s? fie mul?umit. Prin urmare, ciob?nescul d? Bucale, d? Târgovi?te, d? B?r?gan sau de unde o mai func?iona el, î?i exprim? nemul?umirea în gura mare, bazându-se pe faptul c? turcul nu ?tie române?te.
- B?îîî, url? danubiano-ponticii d? sub umbrelu?e, c? ai naibii, nici nu stau unii lâng? al?ii, b?îîî, da’ io am pl?-TIT, b?îîîîî, ce pula mea d? servicii-s’ astea?
Urletul se scurge peste ru?i, nem?i, unguri, polonezi etc ?i ajunge la ?ilan?i români care se plâng c? berea nem?easc?-i proast? ?i c? whiskyu’ sco?ian s-a cam trezit.
Înv??ând io atare lucru, nici c? m-am mirat azi-diminea?? la metrou când am v?zut cum grupuri-grupuri de danubieni d’??tia nu coborau p? peron dân cauza înghesuielii. Adic?, ce? S? se amestece el, vulgul, cu sine însu?i? Hm… Ce-i drept, ?i ramele alea d? metrou cam întârziaser?, iar peronul era plin ochi d? lume.
La un moment dat, se aude vuietul prelung din tunel. Se întrev?d ?i farurile garniturii, iar boierii care st?tuser? sus, odat? se reped p? sc?ri, n?pustindu-se printre c?l?torii aglomera?i p? peron. S-a iscat o gr?mad? de rugby cu v’o dou? sute d? juc?tori d? toate vârstele: babe ce se împingeau în garsoni tatua?i, portoricani sl?b?nogi care avansau cu um?rul înainte, croindu-?i calea printre cucoane care abia deprinseser? mersul p? tocuri, elevi ce chiuiau ?i care b?teau cu palmele în u?ile garniturii, distin?i d’?ia la costum, cu aladini în picioare, care simulau seriozitatea cu hendsfriurile înfipte în urechi, r?sucindu-se ?i ei, ca s?-?i fac? loc, dup? cum i-a înv??at patronii lor la ?edin?ele de timbilding…
Blonk! – dar iat? c? s-au deschis u?ile! Rumoarea general? a crescut cu un prag. Victorio?i, ne n?pustim în metrou. M? ciocnesc d? una cu ochelari d? soare. Ea strâmb? din nas. Trage adânc aer sub silicoane da’ n-apuc? s? comenteze – mioriticii se repezeau, dispera?i, în vagoane, îndep?rtându-ne unul de cel?lalt d? ziceai c? plecam în refugiu. Deodat?, difuzoarele url?:
- V? rug?m permite?i închiderea….
- Huooooooooo! B?????????îîîîîî! Muieeeeeee!
Blonk! – se închid u?ile ?i pornim. ?ia mai tineri chicoteau. ?ia mai adul?i gemeau. Aerul condi?ionat susura din tavan da’ lâng? mine eructa un bou d’?sta care b?use vin prost p? burta goal?. Frân? d? reglare: ne bulucim spre prova metroului, icnind ca pro?tii.
- Oooooopaaa! – url? ?ia mai tineri.
- Mergi, b???î, mai u?or, c? nu sunterm saci d? cartofi! – se aud ?ia mai adul?i.
Unii ofteaz?. V-o doi-trei î?i cer scuze da’ nu le r?spunde nimeni. Unii dau s? scoat? ziarele. Se aud mârâituri.
- V? anun??m c? metroul circul? pân? la sta?ia Mihai Bravu! Datorit? unor defec?iuni tehnice care
- Huuuuuuooooo! B??????îîîîîî! Muieeeeeee!
- ‘ra-?i ai dracu’ s? fi?i!
- D? ce n-a?i zis, b???h, d? la început, c? nu ne mai urcam, imbecilii dracului!
Urmeaz?, aproape logic în context, sta?ia urm?toare.
- Stima?i c?l?tori, face?i loc la urcare, v? rug?m!
- N-auzi?i, b??, ce spun ??tia? Face?i loc s? urc?m ?i noi!
- Unde s? facem loc, b??h?
- P? culoar, b??h, merge?i p? culoar!
- Care culoar, b?h? Nu vezi c?-i full?
- ?i ce dac?-i full? Io nu tre’e s? m? urc?
Se las? cu îmbrânceli. Un copil începe s? urle. Am auzit-o p? una, dup? ani d? zile d? absen?? din peisajul auditiv, revenind cu clasicul: "fii atent cu geanta aia, c?-mi rupi ciorapii!" . Am vrut s?-i v?d ciorapii ?i, odat? cu ei, picioarele (îmi plac picioarele femeilor), dar a fost imposibil: b?rbia mi s-a proptit într-un um?r, grumazu’ mi s-a îndoit, nasu’ mi-a ajuns la un su’bra?, am sim?it v’o dou?-trei grade rihter, becurile s-au stins.
P’o urm? s-au aprins. Da’ iar s-au stins. În fine, s-au reaprins.
Pân’ la urm?, porne?te metronidazolu’ ?sta, metroragia asta cu oameni. Uniform accelerat, o ia pân tunel, spre cap?tul lumii, d? ziceai c?-i titanicu’!
- Da’ avansa?i, b???h, ?i voi! Murim aici!
- Nu e vina la nimeni! Dac? a?a ne d? ??tia metrourile… C? dac? nu le-o d?m ?i noi, fir-ar ai dracu’!
În clipa aia, ia cuvântul un mo? – ?ti?i voi d? care: d’?la cu p?l?rie d? paie, cu sandale maro ?i ciorapi negri, mo? d’?la în putere, cu ochelari ?i cu glas pi?ig?iat, dar ferm. Fost activist pecere, sau fost ??r?nist dân nucleu’ dur – d’?la d? le ?tie iel p? toate ?i care are mai multe drepturi ca oricine. D’?la d? aplauda la mineri, fie p? strad?, la 13-15 iunie, fie în Teatrul Na?ional, în septembre 1991, la congres la pene?ecede, d? la prezidiu, s? zicem.
- Ce te’mpingi, b??h, nu vezi c-am p?r alb în cap?
- Da’ nu m?-’mping, domne. 
- Ba da, c? ie?ti mare r?u! (împricinatul avea spre doi metri ?i era ras în cap) Nu vezi c? te la?i p? mine?
- Nu m? las, domne! E aglomerat!
- BA TE ÎMPINGI, IDIOTULE, C? NU V? MAI SATUR? D? NICI UNELE! VI S-A URCAT LA CAP C? AVE?I VOI VOIE S? FACE?I ORICE ?I C?…
Frân? d? reglare. Ne bulucim cu to?ii, sute, câ?i om fi, spre prova metroragiei. Ne izbim d? balustrade, d? stâlpi, d? scaune, ne d?m coate în gur?, umeri în barb? ?i genunchi în coaie (sau în minous, dac? e vorba d? doamne).
- V? rug?m, nu v? mai sprijini?i de u?i! Datorit? unei defec?iuni tehnice, metrourile sunt oprite la sta?ia… (nu s-a auzit din cauza înjur?turilor) … iar la sta?ia X, unde defec?iunea const? în
- Taaci, b???h! Ce dracu’ le spui la ??tia care-i treaba? Taci, naibii dân gur?! D? ce s? ?tie ei ce…?
Clank! – L?barii care conduceau metroul au închis microfonul. Se las? lini?tea. Ne uit?m unii la al?ii. Mecanicii ??tia, spun ochii no?tri, mecanicii ??tia ne ascund ceva! Mecanicii ??tia comploteaz? s? nu ne zic? nou? care e treaba! Nu spunem nimic, da’ începe s? put? a creier fiert, iar lini?tea se adânce?te.
Da’ nu dureaz? prea mult, pen’ c? l?barii ?ia d? vatmani d?schid dân nou microfonul.
- V? avertiz?m c?….
- HUUUUUUUOOOOOO! MUUUUUUUIIIIEEEEEE! B????????ÎÎÎÎÎÎÎ!
- Ce se întâmpl?, b?????h?
- Care-i treaba, tâNpi?ilor? (aici, am citat p? cineva…)
Difuzoarele tac. M? rog. Ajungem în sta?ia urm?toare. De-acu’, cu to?ii vrem s? ie?im, pen’ c? cei care auziser? pân? la cap?t anun?ul mecanicilor spuneau c? gata, ne ziseser? s? ne d?m naibii jos, c? nu mai mergea, c? metroragia bucure?tean? era kaputt ?i c?, în general, totu’ s? ducea d? râp?. Numai c?, vroiam noi s? coborâm, da’ nu ne l?sau ?ia care vroiau s? se urce.
?i a început lupta! Coate, genunchi, umeri, tot ceea ce-?i permite situa?ia local? f?r? s? reias? flagrant c? te cafte?ti cu femei ?i cu b?trâni. Masele de c?l?tori s-au izbit în dreptul u?ii, ar?tându-?i din?ii – mul?i, nesp?la?i. Unii d?deau s? intre, al?ii s? ias?. To?i aveau rictusuri, to?i se ‘ncordau, to?i penetrau, ce mai, ne preg?team de orgasm. În iure?ul ?la scrâ?nitor, o puchinoas? de femel? – ?ti?i genul ?la, mai nou, d? femeie ultramic? da’ cu ?â?e, o aia d? zici c? parc? au uitat s-o umfle cu pompa, adic? o limbricari?? d’aia care se rujeaz? ?i s? rimeleaz? da’ care pute, una cu negreal? în buricu’ ultraexpus - ei bine, femela cu pricina era ocupat? s? se joace la mobil, nep?s?toare la to?i cei care se împingeau de jur-împrejur, cl?tinând-o dintr-o parte în alta. Jur c? a?a a fost!
Poc! Suntem ejacula?i p? peron. N-am mai v?zut atâta lume d? la înghesuiala dân ’89. Valuri-valuri de danubieni, cu p?l?rii sau f?r?, unii cu ?epci, al?ii cu p?rul vâlvoi, cu costumele-imita?ie-de-brand ?ifonate, cu c?me?ile ie?ite dân pantaloni, muieri cu decolteurile sc?pate d? sub control ?i cu urme d? sudoare pân stratul d? pudr?, fiin?e d? toate religiile cu hendsfriurile c?zute dân urechi ?i cu iPOD-urile r?cnind în gol – to?i ??tia, deci, se b?l?ng?neau dântr-o parte în alta a peronului, ne?tiind ce au ei d? f?cut.
Hopa! Na c? vine ?i metroul dân sens contrar! Pleeoooooosc! O alt? garnitur? cu danubieni! Coboar? ?i ?ia, înjurând, gemând, scrâ?nind ?i scuipând, amestecându-se cu noi.
Eram mul?i! Eram nervo?i! Habar n-aveam care-i treaba ?i nu ?tiam încotro s-o lu?m! N-aveam nevoie decât de o proclama?ie care s? ne dea un ?el!
- Aceast? garnitur? NU mai transport? c?l?tori! – ne anun??, incon?tient, l?barul care, mai devreme, îl porc?ise p? colegu’ lui c? "nu le zice, b?h, nimic, de ce tre’e s? ?tie ei care-i treaba!"
Ah! R?cnetele prelungite care s-au ridicat de pe peronul sta?iei Dristor m-au umplut de mândrie! Eram român! Eram al?turi de ai mei, care uite ce pl?mâni aveau, pupa-i-a?! Ia uite-i cum s? reped ei la prova metroului, ia uite-i cum mai trag palme ?i pumni în geamuri, ia uite-i cum mai url? ?i cum s? umfl? t?râ?a-n iei!
- P? iei, b????îîîîîîîî!
Am tres?rit! P?i, ?sta era strig?t neao? d? lupt?, în care îîîî-ul d? la sfâr?it p?rea s? se piard? pentru o clip?, reg?sindu-?i snaga într-un r?cnet pi?ig?iat, de danubian nervos, d’?la care s? nu te iei d? m?-sa c? face moarte d? om!
- Te facem, b????îîîîîî!
- D? ce nu mai mergi, b??????h?
Vatmanii s-au închis în cabin?, ermetic. Palme în geamuri. Picioare în u?i. Flegme, flegme, flegme.
- Porne?te, m????, c? te omoooooor!
- D?, b?h, banii înapoi, b???h, animalule!
- Iete, ai dracu’, cum s-a închis în barac?! P? iei, b???îîî!
- Muie! Muie! Muieeeeeeee!
R?suna sta?ia d? furia noastr? d? in?i c?lca?i p? b?t?tur?! F?ceam zgomot. Trop?iam. Speriam mecanici pe trei sferturi analfabe?i. Eram TARI, s?-n?epenesc!
Apare ?i un poli?ist. Se bag? între noi, între cavalerii danubieni ?i sclavii ?ia doi d? mecanici care sugeau penisuri, care aveau mame posedate în grup ?i care-?i num?rau mormintele devastate verbal.
Ce m?-sa o fi spus poli?istul? Nu-?’ cum dracu’, da’ a g?sit retorica pân care a ob?inut câteva secunde d? lini?te. V’o zece – cin?pe’, nu mai mult, pen’ c? sclavul ?la d? mecanic care ne oblitera dreptul la cunoa?tere a deschis u?a, s? dea ?i el cu gura.
- MUUUUUIIIIEEEEEEE!!!!
- ‘N CUR P? M?-TAAAAAA!!!!!
Ahaaaa! Era s?-l omorâm p? prost, dimpreun? cu poli?ist, cu tot! Ne-am repezit peste ei ca ?tefan la Podu’ Înalt!!! Ca Mihai când fugea dup? turci la C?lug?reni!!! (istoric vorbind, asta e o minciun?, dar, passons…). A fost ca la Plevna ?i Rovine, ce mai… Poli?istul s-a dezechilibrat, ?apca i-a cazut într-o parte, el a dat s-o îndrepte, dar, f?când chestia asta, ne-a deschis calea spre l?barul d? vatman - vrruuuuuum! Hai s?-l facem, b?????îîîîî! Troooosc! L-am izbit p? poli?ist d? metrou ?i ?apca i-a c?zut p? ochi. Vatmanul a trântit u?a din nou. Flegme, flegme, flegme.
Buuun! În momentu’ ?la, io m-am c?rat pen’ c?, totu?i, aveam treab? la serviciu. P? drum, m-am întrebat cam ce-ar fi trebuit s? fac? analfabetu’ ?la d? mecanic ca s? nu scape situa?ia dân mân?. Mda. Da’ cum s? recunoasc? el public ce ?i cum, când face parte dintr-un sindicat pesede, care pesede e partidu’ ?la d? dup? pecere, care ?i pesede ?i pecere î?i fac titlu d? glorie dân a nu spune una sau alta pen’ c? las’ c? ?tie ei mai bine, ?i f?r? noi, ce ie d? f?cut!
Tovar??e iliescu! D? dumneavoastr? mi-a amintit, îmi pare r?u c-o spun, da’ d? dumneavoastr? mi-a amintit imbecilu’ ?la d? mecanic! Nu ?tiu câ?i ani o avea acel vajnic proletar, da’ chiar dac? nu-i v’un nostalgic, m?car o lec?ie bun? a înv??at iel d? la mata: d?-i în pula mea p? c?l?tori, c? manetele e la MINE!
Eh, în ce-l prive?te, manetele era s? fie la Sfântu’ Petru! Mecanicu’ n-o s? uite prea repede p??ania, c? n-a avut azi badigarzii la iel, da’ mata, care ai mereu badigarzii dup? tine, ai început s? cam ui?i…
Sau, ai început s? te faci c? cam (sic!) ui?i ?i, dân cauza lu’ matale, tot soiul d? danubiano-pontici, sânge dân sângele t?u, adene dân adeneu’ t?u, ras? d? mici indivizi in control, î?i r?spândesc rasa printre noi, amestecându-se cu mitocani, cu ho?i neprin?i ?i cu in?i care fac fi?e la ultraolinclusiv la turcale?i.
Pen’ c? unde-s’ doi, unu’ e ?efu’, nu mata ne-ai înv??at asta?

Tags:Leave a Reply

(insereaza codul din stanga)
Weblog

Toate drepturile rezervate Weblog.ro

X